Molykote YM-103 GREASE

MOLYKOTE YM-103 GREASE

Toote iseloomustus:
Antud määrdeaine on väljatöötatud just plastikust valmistatud masinate detailide, sõlmede, pinnade, laagride j.m. komponentide hooldusmäärdeaineks. Toode sobib kasutamiseks paljude plastikutega. Toote kasutamisega tagatakse kasutuskohas head kulumisvastased omadused. Määrdeaine struktuur on väga püsiv, millega on tagatud puhtus kasutuskohtades. Molykote YM-103 Grease on kasutuses autotööstustes, elektriseadmeid-ja täpisseadmeid valmistavates tööstustes. Toodet kasutatakse kohtades kus hõõrdepaarideks on: plastik ja plastik, metall ja metall või plastk ja metall.

Toote tehnilised näitajad:
Koostis: poly + olefiinid, tihkestiks liitiumseep, lisanditeks spetsiaalsed tahked määrdeained
Värvus: kollane
Baasõli viskoossus 40C, mm2/s : 29
Penetratsioon: 300
NLGI klass: 1 – 2
Kasutustemperatuur C: -45 + 150
Tihedus g/cm3: 0,90
Tilktäpp JIS K 2220 C: 195
Väljavoolamine JIS K 2220 (100C 24h)%: 3,0
Aurustumine JIS K 2220 (99C 100h)%: 0,20
Vase korrosioon JIS K 2220 (100C 24h): 1a
Nelja kuuli katse koormusele ASTM D 2596 (1500rpm/1min.) N: 5200
Nelja kuuli katse kulumisjäljele (1200rpm/392N/1h)mm: 0,40
Katse (-40C) juures pöörde/väändemomendile mN.m: stardimoment: 93, veeremoment: 49
Antud määrdeaine on kasutuskõlblik kuni 36 kuud peale valmistamist. Toode on testitud ja saanud heakskiidu sobimaks kasutamiseks meditsiini- ja farmaatsiatööstustes.
Määrdeainet soovitatakse ladustada ruumides, mis on kaitstud otseste päikesekiirte eest temperatuuril 0 kuni +40 C. Kasutamisel pidada kinni isikliku hügieeni nõuetest. Toote sattumisel silma pesta silm rohke veega ja pöörduda arsti poole. Hoiduda tote sattumist ihule või hingamisteedesse. Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas. Kastutada toodet ventileeritavas ruumis ja vastavalt otstarbele. Mitte kasutada lahtise tule lähedal.

Saadaval: 1 kg. metallpurk.