Molykote HSC PLUS PASTE

MOLYKOTE HSC PLUS PASTE

Toote tüüp

Väga kõrgetel temperatuuridel töötavate liidete , sõlmede, kinniliitumist ta-
kistav pasta / määrdeaine . Elektrit ja soojust juhtiv määrdepasta. Peamiselt
metall/metall pindadele mõeldud, mis on tina (Pb) ja tsingi(Zn) vabad.

Kasutuskohad

Turbiinide , sisepõlemismootorite , petro / keemiatööstuse gaasigeneraato-
rite, õlipuhastus varustuste j.t. kohtade , kus pindu mõjutavad kõrged tem-
peratuurid , suured pinnasurved ja ümbritsev keskkond tingib kiiret korro-
siooni teket . Temperatuuri kasutusala -30 C + 1100 C .

Omadused

Eriti kõrgetel temperatuuridel ja suurtel pinnakoormustel töötavate seadmete
keermeliidete , tihendite ja flanside määrdeaine . Määrdeaine on väga pikaea-
line ja hoiab ära keermeliidete , tihendite , flanside kinniliitumise . Annab pi-
ka aja möödudes liiteid , neid rikkumatta , avada . Annab pindadele hea kor-
rosioonikaitse .Tõeliselt mõjuv määrde – ja kaitseaine kõrgel temperatuuril.

Füüsikalis/keemilised omadused:
Värvus : vase värvi
Erikaal : 1,3 g / sm3,
Temperatuuri kasutusala : -30 C + 1100C
Almen-Wielandi katse kinnilõikumisele : 20000 N
Määrdekulu : 36 m2 saab 1– st kg – st.
Nelja kuuli katse kinnilõikumiseni ja 400N surve juures kulumine:4800N/0,6
Merevee korrosioonitest MILL21260:20h 25C juures terasleht-ei korrosiooni
Lahti keeramise moment M16 kruvile on 100N,siis 650C juures 21h on 354
N.
Kasutamine

Pasta kantakse õhukese kihina puhtale monteeritavale või määritavale pinna-
le riide või seemisnaha abil , kusjuures ei tohi riidest ega seemisnahast eral-
duda ebemeid ja karvakesi .Võib kasutada ka pintslit . Ülemäärane määrdeai-
ne pinnal ei ole vajalik .

Ladustamine

Määret soovitatakse ladustada ruumides , mis on kaitstud otseste päikesekiir-
te eest ( 0 kuni + 40 C ). Pidada kinni isikliku hügieeni nõuetest .Toote sattu-
misel silma , pesta silma rohke veega ja pöörduda arsti poole . Hoiduda toote
sattumist ihule või hingamisteedesse. Hoida toodet lastele kättesaamatus ko-
has . Kasutada toodet ventileeritavas ruumis ja vastavalt otstarbele . Mitte ka-
sutada lahtise tule lähedal.

Saadaval pakendites : 1 kg. metallpurk.