MOLYKOTE P-37

Tõhusate määrdeomadustega ULTRAPUHAS keerme – ja flansliidete määrdepasta.

Molykote P-37 on väljatöötatud kuumust taluvast terasest valmistatud poltliidete ja flansühenduste hooldusmäärdeaineks. Molykote P-37 on soojus-ja aatomielektrijaamade gaasi – ja auruturbiinide kõikvõimalike ühendusliidete määrdeaine. Samuti ühendused, millede materjal sisaldab nikliühendeid.

Molykote P-37 on ultrapuhas tõhusate määrdeomadustega keermeliidete määrdeaine. Toode ei sisalda metallide, süsiniku, kloori ja fluori ühendeid. Toode tagab keermeliidete õige pingutusmomendi ( et pingutusest ei tekiks keermetele lõhesid, murdumisi, pragusid ). Samuti kindlustab toode keermeliidete lihtsa avamise ka pikaaja möödumisel. Toode on väga vastupidav ka väga kõrgetele temperatuuridele – 40 kuni + 1400 C. Toote kasutamisega tagatakse pindadevaheline väga madal hõõrdetegur. Kõrge puhtusastme all mõistetakse seda, et toode sisaldab alla 500mg metalle või metallisoolasid, alla 200mg. Süsinik, kloori või fluori ühendeid 1kg.tootes.

Määret soovitatakse ladustada ruumides, mis on kaitstud otseste päikesekiirte eest ( 0 kuni + 40 C ). Pidada kinni isikliku hügieeni nõuetest. Toote sattumisel silma, pesta silma rohke veega ja pöörduda arsti poole. Hoiduda toote sattumist ihule või hingamisteedesse. Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas. Kasutada toodet ventileeritavas ruumis ja vastavalt otstarbele. Mitte kasutada lahtise tule lähedal.

Saadaval : 500 gr. purgis.

Edasimüüja: Upkeep OÜ, tel. 58958048, Betooni 26, 11415, Tallinn