Molykote Thread Paste 1000

Tooteseletus
MOLYKOTE 1000

Toote tüüp

Püsivate määrdeomadustega montaazi ja keermepasta

Kasutuskohad

Kruvid , mutrid , poldid ja kõik muud keermeliited

Omadused

Molykote 1000 on püsivate määrdeomadustega määrdepasta, väljatöötatud
keermeliidetele , sõlmedele , mis toimivad kõrgetel temperatuuridel ja / või
sööbivas keskkonnas . Toode annab kasutuskohtadele ERILISE korrosiooni-
kaitse . Hoiab ära keermeliidete kinnilõikumise . Temperatuuri kasutusala
-30 C + 1000 C. Toode tagab õige ja püsiva pingutusmomendi .Toode ei si-
salda tina ega niklit. Sobib hästi ka flansõhenduste hooldusmäärdeaineks.

Füüsikalis/keemilised omadused
Värvus : pruun
Koostis : mineraalõli + püsivad määrdeained + metallipulber + tihkesti
Erikaal : 1,26 g / sm3,
Temperatuuri kasutusala : -30C + 1000 C
Almen-Wielandi seade koormusele : 20000 N
Shelli nelja kuuli katse : 4800 N
Teoreetiline hõõrdetegur keermeliites : 0,11
Lahutusmoment M16 mutter: 110 Nm

Kasutamine

Puhtale keermeliite pinnale kantakse piisav kogus keermepastat . Keerme-
pastat ei saa segada teiste määrete või õlidega .

Ladustamine

Määret soovitatakse ladustada ruumides , mis on kaitstud otseste päikesekiir-
te eest ( 0 kuni + 40 C ).Pidada kinni isikliku hügieeni nõuetest .Toote sat-
tumisel silma , pesta silma rohke veega ja pöörduda arsti poole . Hoiduda too-
te sattumist ihule või hingamisteedesse .Hoida toodet lastele kättesaamatus
kohas . Kasutada toodet ventileeritavas ruumis ja vastavalt otstarbele .Mitte
kasutada lahtise tule lähedal.

Saadaval pakendites : 1 kg. metallpurk.