Molykote BR 2 Plus GREASE

Tooteseletus
MOLYKOTE BR 2 PLUS GREASE

Toote tüüp

Tõhusate määrdeomadustega mitmeotstarbeline laagrimäärdeaine , mis si-
saldab määrdekelme tugevust ja püsivusomadust suurendavaid lisandeid .

Kasutuskohad

Kõik kuul , rull , nõel ja kuulitaolised rulllaagrid , keermetapid , võllid , lii-
gendid .Temperatuuri kasutusala -30 C + 130 C , lühiajaliselt +150 C .

Omadused

Määret võib kasutada kõikides laagritüüpides suhteliselt laias pöörlemiskii-
ruste suuruste juures . Määrdel on eriline pindadevahelise survele vastupida-
vuse omadus . Määrdekelme toimib kriitilistes olukordades tõhusa määrdena ,
kindlustades pindade määritavuse hädaolukordades .Määre vähendab pinda-
devahelist hõõrdetegurit , seega ka pindade kulumist , pikendades laagrite ja
sõlmede eluiga . Määrdeaine annab lubatud pikema määrdeintervalli .

Füüsikalis/keemilised omadused
Värvus : must
Koostis : mineraalõli + liitiumseep + lisaained.
Baasõli viskoossus 40 C juures : 110 cSt
NLGI klass : 2
Temperatuuri kasutusala : -30 C + 130 C lühiajaliselt + 150 C
Tilktäpp : + 185 C.
Veekestvus DIN 51807 :täielik
Veepesukadu ASTM D 1264 + 80 C juures : 5%
SKF korrosioonikaitse DIN 51802 : emcor 0-1 klass
SKF – kuullaagrikatse DIN 51806 A : läbib B 130C juures : läbib
DN- arv ( xrpm ) : 350000
Shell 4 kuuli katse : 3200 N

Kasutamine

Omaselt tavalistele määrdeainetele . Määrimine toimub rasvapritsi või auto-
maatmäärdeseadme abil .
Ladustamine

Määret soovitatakse ladustada ruumides , mis on kaitstud otseste päikesekiir-
te eest ( 0 kuni + 40 C ).Pidada kinni isikliku hügieeni nõuetest .Toote sat-
tumisel silma , pesta silma rohke veega ja pöörduda arsti poole . Hoiduda too-
te sattumist ihule või hingamisteedesse .Hoida toodet lastele kättesaamatus
kohas . Kasutada toodet ventileeritavas ruumis ja vastavalt otstarbele .Mitte
kasutada lahtise tule lähedal.

Saadaval pakendites : 400 gr. tuubis ( karbis 10 tk.).