Molykote 111 Compound

Tooteseletus
MOLYKOTE 111 COMPOUND

Toote tüüp

Spetsiaalne silikonmäärdeaine ventiilide , kraanide ja tihendite hoolduseks.

Kasutuskohad

Sulgemise ja tavaliste ventiilide , kraanide , tihendite tööpindade pikaealine
silikonmäärdeaine . Karastusjoogi ja õlletehased , toiduainetetööstused , far-
maatsiatööstused , optikatööstused , j.m. puhtust nõudvad tööstused kasuta-
vad hooldusmaterjalina tihendite hooldamisel just Molykote 111-te .

Omadused

Mitte mürgine , hea nakkuvusega hästi kleepuv silikonmäärdeaine . Valmis-
tatud FDA poolt heaks kiidetud toorainest , millega määritud pinnad võivad
olla kokkupuutes toiduainetega . Toode ei sula , säilitab oma omadused nii
madalatel , kui kõrgetel temperatuuridel .Talub hästi kemikaalide ja gaaside
toimet . Silikonmääreainel on väga väike aurustumise kadu . Molykote 111
määritud ventiilide ja kraanide liikuvate osade tööiga pikeneb tunduvalt ja
kindlustab kraanide ja ventiilide HÄIRETETA töö . Ideaalne hooldusmäär-
deaine tihenditele. Talub hästi vee pesevaid omadusi. Vastab järgmistele teh-
nilistele tingimustele: Saksa gaasi&vee ühenduse DIN EN377 –le, mis lubab
teda kasutada propaani-, butaani-, maagaasi- ja joogivee seadmetes, KTW ja
FDA/NSF 61 poolt saanud kinnituse kasutuse kohta. Vastab toiduainetetöös-
tuste poolt esitatud FDA 21 CFR 175.300/NSF 51 rangetele tehnilistele tin-
gimustele.
Füüsikalis/keemilised omadused
Värvus : valkjas läbipaistev
Koostis :
Erikaal :
Temperatuuri kasutusala : -40 C + 200 C
Almen-Wielandi seade pressitavusele :
Määrdekulu :
Kinnilõikumissurve :
Kulumise korrodeerumise aeg enne kinni lõikumist sek. :
Baasõli viskoossus 40 C juures : 7300 cSt
Kestab kemikaalide ja gaaside toimele : nendest tähtsamad glükooli 90 %,
glütseriini , määrdeaineid , butaani , looduslikke gaase ,vedelat ammoniaaki

Kasutamine

Määrdeaine kantakse õhukese kihina ventiilide , kraanide , liigendite tööpin-
dadele .

Ladustamine

Määret soovitatakse ladustada ruumides , mis on kaitstud otseste päikesekiir-
te eest ( 0 kuni + 40 C ).Pidada kinni isikliku hügieeni nõuetest .Toote sat-
tumisel silma , pesta silma rohke veega ja pöörduda arsti poole . Hoiduda too-
te sattumist ihule või hingamisteedesse .Hoida toodet lastele kättesaamatus
kohas . Kasutada toodet ventileeritavas ruumis ja vastavalt otstarbele .Mitte
kasutada lahtise tule lähedal.Peale kasutamist pakend korralikult sulgeda , et
vältida mustuse sattumist määrdesse.

Saadaval pakendites : 1 kg. metallpurk ja 100gr. tuub.

Edasimüüja: Upkeep OÜ,Betooni 26,11415,Tallinn,tel.58958048,upkeep@gmail.com