Molykote SYNTETHIC GREASE G 4500 and SPRAY

MOLYKOTE SYNTETHIC GREASE G 4500 and SPRAY

Toote tüüp

Mitmekülgsete omadustega sünteetiline spetsiaalmäärdeaine. Väljatöötatud
erinevatest materjalidest pindade hooldusmäärdeaineks ka väga laias tempe-
ratuurialas.
Kasutuskohad.

Oma väga heade määrdeomadustega on Molykote G 4500 kasutusala väga lai.
Toote sobivus erinevatest materjalidest pindade hooldusmäärdeaineks ja lai
temperatuuri kasutusala, annavad Molykote G 4500 laiad kasutamisvõimalu-
sed. Teda võib kasutada toiduainetetööstustes seadmete hooldusel kõikides
määrimist vajavates sõlmedes, laagrites, kettide- ja konveierliinide pindadel j.
n.e. Seadmetes, mis esitavad hooldusmäärdeainele äärmiselt ranged tehnilised
nõudmised. Teda on soovitatud kasutada ka sellistes tööstusharudes nagu
mööbli,-instrumendi,-foto-ja optikatööstused.
Omadused.

Täissünteetiline täiesti puhas määrdeaine.
Laias temperatuuri kasutusalas kasutatav hooldusmäärdeaine.
Erinevatest materjalidest pindade hooldusmäärdeaine
Täidab: FDA Regulation 21 CRF 178.3570 as a lubricant with incidental
food contact.
Baasõli: polyalthaolefine PAO
Tihkesti: Al kompleksseep
Füüsikalis/keemilised omadused

Baasõli viskoossus 40 C mm2/s DIN 51562 30
Baasõli viskoossus 100 C mm2/s ASTM D 562 5,6
Temperatuuri kasutusala C – 40 kuni + 163
Koormuskandevõime, kulumiskaitse, kiirused:
Nelja kuuli test (VKA) mm DIN 51 350 0,5
raskusel 40kg, pööretearvu 1200 rpm juures.
Korrosioonikaitsevõime ASTM D 665 pass
Kasutamine

Määrdeballooni otsik suunatakse määritavale kohale -30 sm. kauguselt ja
teostatakse vajaliku sõlme või pinna õlitamine. Toodet võib kasutada ka töö-
tava seadme puhul, kui see toiming ei sea ohtu inimese elu. Ei ole otstarbekas
ülemäärane hooldusõlitamine.
Ladustamine

Määret soovitatakse ladustada ruumides , mis on kaitstud otseste päikesekiir-
te eest ( 0 kuni + 40 C ).Pidada kinni isikliku hügieeni nõuetest . Toote sat-
tumisel silma , pesta silma rohke veega ja pöörduda arsti poole . Hoiduda too-
te sattumist ihule või hingamisteedesse . Hoida toodet lastele kättesaamatus
kohas . Kasutada toodet ventileeritavas ruumis ja vastavalt otstarbele.
Saadaval määrdepadrunites 400gr. /kastis 10tk. ja aerosoolpakendis 400ml./kastis 12tk.

Edasimüüja: Upkeep OÜ, Betooni 26,11415,Tallinn, tel.58958048,
upkeep2014@gmail.com