Rocol ULTRAFORM 2010

ULTRAFORM 2010
Eriti tõhus külmvenitus/stantsimisõli

Iseloomustus

ULTRAFORM 2010 on eriti tõhus, suurt viskoossust omav, väga keeruliste ja raskelt teostava-
te sügavvenitusoperatsioonide tarvis väljatöötatud venitus/stantsimisõli, mida kasutatakse nii teraslehe, kui ka muude lehtmaterjalide külmvenitusoperatsioonide kvaliteetseks sooritamiseks.

ULTRAFORM 2010 kasutatakse eriti siis, kui määrdeainelt oodatakse kõrget teostusvõimet paksust materjalist raskesti vormitavate materjalide vormitöötlusel.

Ultraform 2010 võib kergemate tööde teostamisel lahjendada vette, kui ka mineraalõlisse.

Ainuomased omadused
– Erilised EP-omadused ( ka emulsioonina ja lahjendatult mineraalõlisse ) vähendavad tõhusalt külmvenitus/stantsimistöödel töödeldava materjali kinni jäämist/lõikumist, vähendab hõõrdumist silindriliste vormitöötlusoperatsioonide juures ja pikendab tööriistade ( vormide, stantside ) kasutusiga.
– Ultraform 2010 ei tarvitse eemaldada enne keevitustöid.
– Ultraform 2010 sobib kasutada karbiittööriistade korral.
– Pinnale jäänud määrdekelme annab lühiajalise korrosioonikaitse sisetingimustes.
– Pinnapuhastuseks kasutada aluselisi puhastusaineid või survepesu.

Kasutamine

Ultraform 2010 võib peale kanda pintsli või pealekandmisseadme abil. Ei soovitata toote kokkukorjamist ja taaskasutamist. Väga keerukate ja raskelt teostavate tööde tegemisel kasutada toodet ehedana. Kergemate tööde puhul kasutada lahjendatuna kas vette või õlisse.
Lahjendamine õlisse: Lahjendamiseks kasutatakse mineraalõli. Õli lisatakse Ultraform 2010 samalajal teda hästi segades.
Lahjendamine vette: Olenevalt töötlemise raskusastmest võib kasutada lahjendussuhtega 1:5….1:1. Ultraform 2010 lisatakse aeglaselt vette. Segamist teostada vahetult enne kasutamist.
Kui soovitakse absoluutset kindlust töötlemistulemusele, soovitatakse enne töö algust teha proovitest.

Tehnilised andmed

Väljanägemine: viskoossne pruunikas vedelik
Lõhn: magus
Leektäpp > 150 C
Tihedus 1,17 gcm3
Viskoossus 25 C juures 1500 cSt
Hoiustamine: normaalsetes hoiustamistingimustes
( 0 – 30 C ).

Edasimüüja: Torgel Grupp OÜ, tel. 56455679 e-mail: rocol@hot.ee