DOW CORNING HIGH VACUUM GREASE

High Vacuum Grease on nii määrdeaine, kui ka hermeetik ( tihendusaine ) klappidele. High Vacuum Grease on kasutusel läbilaske juhtklappide ja kraanide määrdeainena. Samuti vee pehmendusseadmete klappide ja veejuhtme kraanide hooldusmäärdeainena. Tihendusainena ( hermeetikuna ) vaakumsüsteemides ja süsteemides, mis on rõhu all. Välitingimustes töötavatele süsteemidele ( ka laevanduses ), mida mõjutavad vesi ja väga rasked ümbritseva keskkonna mõjud. Nagu mõõteriistad, elektriühendused ja maasse kaevatud süsteemide ühendused. Tagab pindade kaitse kemilaalide mõjude eest. Kummist ja plastikust tihendusrõngaste ja tihendite tihendus – ja määrdeaine.

Suurepärane vastupidavus enamuse kemikaalidele. Lai temperatuuri kasutusala. Madal aururõhk. Madal lenduvus. Äärmiselt hea veekindlus. Temperatuuri kasutusala -40 kuni + 200 C.

Määret soovitatakse ladustada ruumides, mis on kaitstud otseste päikesekiirte eest ( 0 kuni + 40 C ). Pidada kinni isikliku hügieeni nõuetest. Toote sattumisel silma, pesta silma rohke veega ja vajadusel pöörduda arsti poole. Hoiduda toote sattumist ihule ja hingamisteedesse. Hoida toodet lastele kättesaamatus kohas. Kasutada toodet ventileeritavas ruumis ja vastavalt otstarbele. Mitte kasutada lahtise tule lähedal.

Saadaval: 50 gr. tuub

Edasimüüja: Upkeep OÜ, tel. 58958048, Betooni 26, 11415, Tallinn